در حال بارگذاری پورتال

پورتال جدید شهرداری گالیکش ، با امکاناتی متفاوت در حال بارگذاری میباشد

تولید ، اجرا و پشتیبانی :واحد طراحی و توسعه نو آوران هما